نهضت روشنگری
اجتماع حماسی و اقتدار بسیج
مشاوره خانوادگی
بازدید فرمانده حوزه از حلقه صالحین شهید حسنلو
اردوی جهادی بسیج سازندگی
دیدار از خانواده شهید
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
نهضت روشنگری عموم مردم حوزه امام علی (ع) چورزق در پایگاه بلال حبشی مسجد روستای ونی سر برگزار شد.
حوزه سرداران شهید زنجان
اجتماع حماسی و اقتدار حضور بسیج بمناسبت سالروز تشکیل کلمه طیبیه بسیج در مکان سوله صالحین حوزه سرداران شهید برگزار شد.
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
مشاوره خانوادگی حوزه امام علی (ع) چورزق در مسجد روستای قاضی بلاغی پایگاه شهید عباسلو برگزار شد.
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
بازدید فرمانده حوزه امام علی (ع) چورزق از حلقه صالحین شهید حسنلو روستای زاچکان انجام شد.
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
اردوی جهادی حوزه امام علی (ع) چورزق درپایگاه مرصاد روستای کهیا به منظور تکمیل پایگاه بسیج انجام شد.
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
دیدار از خانواده شهید کرمی از پایگاه مقداد چورزق روستای شقاقی چورزق حوزه امام علی (ع) چورزق انجام شد.

اخبار حوزه ها

۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - ۰۷:۴۰
۷۹۸/۱۲/۰۹ - ۰۷:۴۰
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
نهضت روشنگری عموم مردم حوزه امام علی (ع) چورزق در پایگاه بلال حبشی مسجد روستای ونی سر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - ۰۷:۴۲
۷۹۸/۱۲/۰۸ - ۰۷:۴۲
حوزه سرداران شهید زنجان
اجتماع حماسی و اقتدار حضور بسیج بمناسبت سالروز تشکیل کلمه طیبیه بسیج در مکان سوله صالحین حوزه سرداران شهید برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۰۹:۲۲
۷۹۸/۱۲/۰۷ - ۰۹:۲۲
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
مشاوره خانوادگی حوزه امام علی (ع) چورزق در مسجد روستای قاضی بلاغی پایگاه شهید عباسلو برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - ۰۹:۵۳
۷۹۸/۱۲/۰۲ - ۰۹:۵۳
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
بازدید فرمانده حوزه امام علی (ع) چورزق از حلقه صالحین شهید حسنلو روستای زاچکان انجام شد.
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ - ۰۸:۲۳
۷۹۸/۱۲/۰۱ - ۰۸:۲۳
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
اردوی جهادی حوزه امام علی (ع) چورزق درپایگاه مرصاد روستای کهیا به منظور تکمیل پایگاه بسیج انجام شد.

اخبار پایگاه

۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - ۰۷:۴۰
۷۹۸/۱۲/۰۹ - ۰۷:۴۰
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
نهضت روشنگری عموم مردم حوزه امام علی (ع) چورزق در پایگاه بلال حبشی مسجد روستای ونی سر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ - ۰۹:۲۲
۷۹۸/۱۲/۰۷ - ۰۹:۲۲
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
مشاوره خانوادگی حوزه امام علی (ع) چورزق در مسجد روستای قاضی بلاغی پایگاه شهید عباسلو برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ - ۰۹:۵۳
۷۹۸/۱۲/۰۲ - ۰۹:۵۳
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
بازدید فرمانده حوزه امام علی (ع) چورزق از حلقه صالحین شهید حسنلو روستای زاچکان انجام شد.
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ - ۰۸:۲۳
۷۹۸/۱۲/۰۱ - ۰۸:۲۳
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
اردوی جهادی حوزه امام علی (ع) چورزق درپایگاه مرصاد روستای کهیا به منظور تکمیل پایگاه بسیج انجام شد.
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ - ۱۰:۰۱
۷۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۰:۰۱
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
دیدار از خانواده شهید کرمی از پایگاه مقداد چورزق روستای شقاقی چورزق حوزه امام علی (ع) چورزق انجام شد.

سازمان

۱۳۹۶/۰۶/۰۲ - ۱۱:۱۲
۷۹۸/۰۸/۱۶ - ۱۱:۱۲
معاونت بسیج مساجد و اماکن متبرکه سپاه استان زنجان
به مناسبت گرامیداشت روز جهانی مسجد و روز بسیج مساجد و اماکن متبرکه مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین متین نماینده محترم ولی فقیه درسپاه استان روز سه شنبه ۹۵/۵/۳۱ ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر در محل امامزاده حضرت سیدابراهیم (ع) زنجان با حضور ائمه جماعات، هیئت امناء، فرماندهان حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج مساجد و اماکن متبرکه برگزار شد .

فرهنگی

۱۳۹۶/۰۹/۲۱ - ۰۷:۴۰
۷۹۸/۱۲/۰۹ - ۰۷:۴۰
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
نهضت روشنگری عموم مردم حوزه امام علی (ع) چورزق در پایگاه بلال حبشی مسجد روستای ونی سر برگزار شد.

اجتماعی

۱۳۹۶/۰۷/۲۷ - ۰۹:۱۱
۷۹۸/۱۰/۱۲ - ۰۹:۱۱
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ماهنشان
اردوی جهادی هفت روزه حوزه شهید مصطفی خمینی پری در روستای کلیسا برگزار شد.

چند رسانه ای