برنامه آموزش مهارتها به هسته های سه نفره امر به معروف و نهی از منکر
برنامه آموزش مهارتهای هسته های فرهنگی پایگاه های حوزه
یادواره شهدای ورزشکار
بازدید فرمانده حوزه از حلقه صالحین شهید حسامی
جلسه مروج فرهنگی با راویان فرهنگی پایگاهها
فراخوانی و حفظ انسجام پایگاهی
حوزه امام حسین (ع) گیلوان ناحیه طارم
برنامه آموزش مهارتها به هسته های سه نفره امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
برنامه آموزش مهارتهای هسته های فرهنگی پایگاه های حوزه امام علی (ع) چورزق در محل باغات پایگاه شهید حاجیلو روستای ولیدر برگزار شد.
حوزه حمزه سیدالشهدای سلطانیه
یادواره شهدای ورزشکار شهرستان سلطانیه برگزار شد.
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
فرمانده حوزه امام علی (ع) چورزق از حلقه صالحین شهید حسامی روستای شیت بازدید کردند.
حوزه امام محمد باقر (ع) کرسف
جلسه مروج فرهنگی با راویان فرهنگی پایگاهها در حوزه کرسف برگزار گردید .
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
فراخوانی فصلی پایگاهی حوزه امام علی (ع) چورزق در پایگاه شهید حاجیلو ولیدر برگزار شد.

اخبار حوزه ها

۱۳۹۶/۰۴/۲۶ - ۰۹:۲۸
۷۹۸/۰۷/۰۹ - ۰۹:۲۸
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
برنامه آموزش مهارتهای هسته های فرهنگی پایگاه های حوزه امام علی (ع) چورزق در محل باغات پایگاه شهید حاجیلو روستای ولیدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ - ۱۰:۱۳
۷۹۸/۰۷/۰۸ - ۱۰:۱۳
حوزه حمزه سیدالشهدای سلطانیه
یادواره شهدای ورزشکار شهرستان سلطانیه برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۰۸:۱۴
۷۹۸/۰۷/۰۴ - ۰۸:۱۴
حوزه امام محمد باقر (ع) کرسف
جلسه مروج فرهنگی با راویان فرهنگی پایگاهها در حوزه کرسف برگزار گردید .
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۰۸:۱۲
۷۹۸/۰۷/۰۴ - ۰۸:۱۲
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
فراخوانی فصلی پایگاهی حوزه امام علی (ع) چورزق در پایگاه شهید حاجیلو ولیدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ - ۰۸:۳۲
۷۹۸/۰۷/۰۲ - ۰۸:۳۲
حوزه مقاومت بسیج شهید دستغیب (ره) زنجان
فرمانده حوزه شهید دستغیب (ره) در جلسه ای با اعضای شورای حوزه دیدار کرد.

اخبار پایگاه

۱۳۹۶/۰۴/۲۶ - ۰۹:۳۰
۷۹۸/۰۷/۰۹ - ۰۹:۳۰
حوزه امام حسین (ع) گیلوان ناحیه طارم
برنامه آموزش مهارتها به هسته های سه نفره امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ - ۱۱:۱۱
۷۹۸/۰۷/۰۷ - ۱۱:۱۱
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
فرمانده حوزه امام علی (ع) چورزق از حلقه صالحین شهید حسامی روستای شیت بازدید کردند.
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۰۸:۱۴
۷۹۸/۰۷/۰۴ - ۰۸:۱۴
حوزه امام محمد باقر (ع) کرسف
جلسه مروج فرهنگی با راویان فرهنگی پایگاهها در حوزه کرسف برگزار گردید .
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۰۸:۱۲
۷۹۸/۰۷/۰۴ - ۰۸:۱۲
حوزه امام علی (ع) چورزق ناحیه طارم
فراخوانی فصلی پایگاهی حوزه امام علی (ع) چورزق در پایگاه شهید حاجیلو ولیدر برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ - ۰۹:۵۵
۷۹۸/۰۷/۰۳ - ۰۹:۵۵
حوزه امام حسین (ع) ناحیه ایجرود
اردوی جهادی ۷ روزه پایگاه حضرت ابولفضل (ع) چاپوق آغاز شد.

فرهنگی

۱۳۹۶/۰۴/۲۶ - ۰۹:۳۰
۷۹۸/۰۷/۰۹ - ۰۹:۳۰
حوزه امام حسین (ع) گیلوان ناحیه طارم
برنامه آموزش مهارتها به هسته های سه نفره امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد.

اجتماعی

۱۳۹۶/۰۳/۲۱ - ۰۹:۲۸
۷۹۸/۰۶/۰۲ - ۰۹:۲۸
ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ماهنشان
نخستین جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان ماهنشان برگزار شد.

چند رسانه ای