مرحله اول رزمایش کمک مومنانه درشهرستان ایجرود برگزارشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، به نقل از شهرستان ایجرود : درجهت تحقق فرمان مقام معظم رهبری برای مواسات وکمک مومنانه، مرحله اول رزمایش کمک مومنانه شهرستان ایجرود با تهیه 150بسته مواد غذایی به ارزش 35 میلیون تومان وتوزیع آن دربین اقشارآسیب دیده درشیوع ویروس کرونا در روز پنج شنبه 99/2/4 باحضور مسئولین شهرستان درحسینیه سرداران شهید سپاه ناحیه ایجرودبرگزارگردید.

آماده نمودن بسته های موادغذایی برای رزمایش کمک مومنانه درشهرستان ایجرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، به نقل از شهرستان ایجرود : درجهت تحقق فرمان مقام معظم رهبری برای مواسات وکمک مومنانه تعدادی از بسیجیان وپاسداران سپاه شهرستان ایجرود نسبت به آماده سازی بسته های موادغذایی اقدام نموده که بااجرای مرحله اول رزمایش کمک مومنانه این بسته های موادغذایی دربین اقشارآسیب دیده درشیوع ویروس کرون اتوزیع گردید.

تهیه و توزیع 110بسته موادغذایی در روستای شهرک شهرستان ایجرود درآستانه ماه مبارک رمضان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، به نقل از شهرستان ایجرود : درجهت تحقق فرمان مقام معظم رهبری برای مواسات وکمک مومنانه تعدادی از اهالی وخیرین نیک اندیش روستای شهرک شهرستان ایجرود باجمع آوری هزینه های بسته های غذایی تعداد110 بسته موادغذایی به ارزش حدود16میلیون تومان تهیه ودربین اقشارآسیب دیده درشیوع ویروس کروناتوزیع نمودند.

500 سری جهیزیه در بین نیازمندان استان زنجان توزیع می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، فرهاد امندی در گفتگو با خبرنگاربسیج زنجان اظهار داشت: از سال 92 در زمینه اشتغال و تولید به ویژه امنیت غذایی 37 میلیارد تومان تسهیلات به ویژه در حوزه مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی افزود: آموزش افرادی که در بحث تولید وارد می‌شوند یکی از مهمترین فعالیت‌های سازمان بسیج سازندگی است که به همین منظور تفاهم‌‌نامه‌هایی با سازمان فنی‌و حرفه‌ای و سازمان جهاد کشاورزی منعقد شده است.

ضدعفونی ومحلول پاشی معابر ومحلات روستای یدی بلاغ شهرستان ایجرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، به نقل از شهرستان ایجرود : به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداران شاغل در حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع) شهرستان ایجرود دریک اقدام خودجوش وجهادی اماکن عمومی، فروشگاه ها، معابر ومحلات وخانه بهداشت روستای یدی بلاغ را  ضدعفونی وگندزدایی کردند. دراین رزمایش دفاع بیولوژیک بسیجیان پایگاه مقاومت شهید محلاتی نیزحضور داشته ودرانجام ماموریت مشارکت نمودند.

توسعه طرح پرورش زنبورعسل جهت تحقق شعارجهش تولید درروستای شیوه شهرستان ایجرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، به نقل از شهرستان ایجرود : بسیج همیشه ودرهمه حال درجهت تحقق منویات مقام معظم رهبری قدم برداشته واین مسیر را ادامه میدهد.به همین منظور ودرجهت تحقق شعارجهش تولید، یکی از بسیجیان پایگاه مقاومت جندالله روستای شیوه اقدام به خرید وپرورش زنبورعسل نموده وقصد دارد با دریافت تسهیلات خوداشتغالی هم نسبت به توسعه طرح خود اقدام نموده وهم تعدادی از بسیجیان بیکارروستا را درجهت ایجاداشتغال بکارگیری نماید

ضدعفونی وگندزدایی اماکن عمومی پرتردد، فروشگاه ها وخانه بهداشت روستای چسب شهرستان ایجرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، به نقل از شهرستان ایجرود : به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداران شاغل در حوزه مقاومت بسیج امام علی(ع) شهرستان ایجرود دریک اقدام خودجوش وجهادی اماکن عمومی، فروشگاه ها، معابر ومحلات وخانه بهداشت روستای چسب را  ضدعفونی وگندزدایی کردند. دراین رزمایش دفاع بیولوژیک بسیجیان پایگاه مقاومت امام زمان(عج) نیزحضور داشته ودرانجام ماموریت مشارکت نمودند

ضدعفونی وگندزدایی اماکن عمومی پرتردد، فروشگاه ها وخانه بهداشت روستای شیوه شهرستان ایجرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، به نقل از شهرستان ایجرود : به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداران شاغل در حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی(ع) شهرستان ایجرود دریک اقدام خودجوش وجهادی اماکن عمومی، فروشگاه ها، معابر ومحلات وخانه بهداشت روستای شیوه را مورد ضدعفونی وگندزدایی قراردادند. دراین رزمایش دفاع بیولوژیک بسیجیان پایگاه مقاومت جندالله نیزحضور داشته ودرانجام ماموریت مشارکت نمودند.

تشکیل جلسه شورای پایگاهی در پایگاه بسیج شهدا شهرستان خرم دره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، به نقل از شهرستان خرم دره در پایگاه شهدا حوزه مقاومت بسیج شهدای گمنام جلسه شورای پایگاهی تشکیل شد که در این جلسه برای برنامه های آینده هم اندیشی شد./

برگزاری حلقه صالحین شهید سردار سلیمانی در مسجد امام ضرضا(ع) شهرستان خرم دره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج مساجد و محلات، به نقل زاز شهرستان خرم دره حلقه صالحین سردار شهید سلیمانی با حضور اعضای حلقه به سرگروهی برادر حسین امینی با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب در مسجد امام رضا(ع) و بسیجیان پایگاه امام رضا (ع) تشکیل و برگزار شد./