آرشیو مسجد برتر
مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات استان زنجان مطرح کرد

مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات استان زنجان از برگزاری نمایشگاه و جشنواره انتخاب پایگاه های اسوه در هفته بسیج خبر داد.

از سوی مسئول ستاد کانون های مساجد زنجان؛

مسئول ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان برنامه های روز جهانی مسجد را در زنجان تشریح کرد.