آرشیو اجتماعی
شهرستان زنجان

یاوران فاطمه الزهرا (س)

فرمانده سپاه انصارالمهدي(عج)استان زنجان:

فرمانده سپاه انصارالمهدي(عج)استان زنجان گفت:خدمات رساني و محروميت زدايي از اولويت هاي اصلي بسيج است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) در گفت وگو با «بسیج» عنوان کرد:

زنجان-فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج)استان زنجان از توزیع 330هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان زنجانی در طرح شهید سلیمانی خبر داد.

شهرستان زنجان

یاوران فاطمه الزهرا (س)

شهرستان زنجان

یاوران فاطمه الزهرا (س)

شهرستان زنجان

یاوران خدیجه کبری(س)

شهرستان زنجان

حوزه حضرت صدیقه طاهره(س)

شهرستان زنجان

یاوران نورالزهرا(س)

شهرستان زنجان

یاوران حضرت رقیه (س)