آرشیو سیاسی
شهرستان زنجان

#گروه_سرود
#نشست
#گروه_۳۲غریبیه
#یاوران_شهید_آیت_الله_صدوقی_ره

شهرستان زنجان

#نشست_سیاسی #روشنگری
#نشست_روشنگری #انتخابات
#حضور_حداکثری
گروه الزهرا
#یاوران_حوزه_حضرت_نرجس_خاتون_س_قره_پشتلو

شهرستان زنجان

#نشست_روشنگری
#حوزه‌_حضرت‌_صدیقه‌طاهره (س)

شهرستان زنجان

کنگره بزرگداشت شهدای استان زنجان
یاوران حوزه شهید حاج قاسم سلیمانی

شهرستان زنجان

#انتخابات
#مشارکت_حداکثری
#یاوران_فاطمه_الزهرا_س

شهرستان زنجان

#نشست
#یاوران_شهید_ایت_الله_مدنی

شهرستان زنجان

#فعالیت
#نشست_بصیرتی
#انتخابات
گروه حضرت رقیه س روستای چهرآباد
#یاوران_حضرت_ام_البنین_زنجان